thông tin tín dụng tư nhân PCB

Khi tìm hiểu về thông tin tín dụng nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi đơn vị nào sẽ cung cấp báo cáo thông tin tín dụng. Đó là Trung tâm thông tin tín dụng.Ở Việt Nam có 2 trung tâm thông tin tín dụng là Trung tâm thông tin tín dụng PCB và Trung tâm thông tin tín dụng CIC.
1.Trung tâm thông tin tín dụng là gì?
Trung tâm Thông tin tín dụng (TTTD) là một đơn vị thu thập thông tin về khả năng thanh toán của các cá nhân và công ty từ nhiều nguồn khác nhau,chủ yếu là từ các tổ chức tín dụng (TCTD). Các thông tin này được tổng hợp và cung cấp cho các TCTD dưới dạng báo cáo tín dụng (BCTD) nhằm hỗ trợ các quyết định liên quan đến việc cấp tín dụng. Mô hình trung tâm TTTD tư nhân đã được vận hành thành công nhiều thập kỷ qua tại các quốc gia phát triển và đang phát triển rất mạnh mẽ tại các quốc gia đang phát triển.
2. Vai trò của trung tâm thông tin tín dụng:
Mục tiêu của trung tâm TTTD là hỗ trợ TCTD với các thông tin liên quan về tình trạng trả nợ của khách hàng vay (KHV) và cho phép TCTD đưa ra quyết định tốt hơn và khách quan hơn một cách nhanh chóng.
3. Các tổ chức cung cấp thông tin cho PCB
TTTD được cung cấp bởi các TCTD như ngân hàng thương mại, công ty tài chính… là thành viên của PCB và những thông tin này được chuyển từ hội sở của các TCTD tới PCB.
4. Tại sao PCB thu thập thông tin về khách hàng vay
Ở một số thị trường quốc tế, KHV chủ động tìm đến với trung tâm TTTD tư nhân và đề nghị được cung cấp, sử dụng thông tin của mình. Đây là cách để họ tiếp cận hoạt động tín dụng một cách chủ động đồng thời kiểm soát được thông tin của chính mình.Tương tự như với các trung tâm TTTD đang hoạt động trên thế giới, sản phẩm BCTD của PCB được tạo lập từ TTTD của KHV. Do đó, PCB phải tiến hành các hoạt động thu thập, lưu giữ, xử lý TTTD để tạo lập các sản phẩm về TTTD có giá trị, nhằm hỗ trợ công tác thẩm định KHV của các TCTD.

5. PCB cung cấp cho chúng ta biết được tại thời điểm hiện tại khách hàng đã đang vay vốn và nộp hồ sơ ở các tổ chức hoặc ngân hàng nào để từ đó hạn chế việc khách hàng mang hồ sơ đi vay nộp nhiều nơi cùng một lúc,xác định được khoản vay bao nhiêu trả bao lâu và số tiền trả hàng tháng từng tổ chức là bao nhiêu để các thông tin cung cấp kịp thời hạn chế những rủi ro về khả năng thanh toán và các quyết định khi cấp tín dụng cũng như hạn mức cho vay đối với từng khách hàng và ra quyết định cho vay.
6. Chi phí check cic cho từng khách hàng cũng khá cao, mỗi trung tâm sẽ có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau nên lựa chọn sản phẩm phù hợp và giảm chi phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *