Tag Archives: chứng minh thu nhập

Mẫu giấy xác nhận lương dùng đăng ký vay tín chấp

Mẫu giấy xác nhận lương dùng để đang ký vay tín chấp

Giấy xác nhận lương dùng để kê khai thông tin thu nhập cá nhân. Trong mẫu giấy xác nhận đó có thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân như: Họ tên, số chứng minh nhân dân, công ty đang làm viêc, thời gian công tác, thu nhập từng tháng…. Mẫu xác nhận bảng lương […]

Hướng dẫn sao kê lương trả qua tài khoản ngân hàng

Bản sao kê lương khi trả lương chuyển khoản qua ngân hàng

Đối với các khoản vay tín chấp bằng lương, ngân hàng sẽ yêu cầu khách hàng chứng minh thu nhập. Sẽ có 2 cách là sao kê bảng lương đối với công ty trả lương qua tài khoản ngân hàng, xác nhận lương nếu công ty trả lương bằng tiền mặt. Hướng dẫn sao kê […]