Tag Archives: định giá

Khó thế chấp tài sản sở hữu trí tuệ vay vốn ngân hàng

Tài sản trí tuệ khó thế chấp tại ngân hàng

Qua hệ thống tiếp nhận kiến nghị doanh nghiệp của Cổng thông tin Chính phủ, Câu lạc bộ cựu đại biểu Quốc hội vừa có một số kiến nghị đáng chú ý đối với ngành ngân hàng trong chính sách cho vay. Theo ý kiến của Câu lạc bộ cựu đại biểu Quốc hội, ngân […]