Tag Archives: dư nợ giảm dần

Lãi suất theo dư nợ gốc và dư nợ giảm dần

Minh họa về cách tính lãi suất vay

Khi vay tiêu dùng tại ngân hàng hay công ty tài chính, bạn sẽ thường được nghe nhắc đến 2 khái niệm: lãi suất trên dư nợ gốc và lãi suất trên dư nợ giảm dần. Hai khái niệm này khác nhau như thế nào và ảnh hưởng ra sao đến khoản tiền lãi phải […]